1384482687264

 

 

 

Каталог

 

химии

 

 

 

 

 

 

 

2011 – 2012 учебный год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

дистилденген су

реакциясына түседі

тек қана бір күрделі зат

бірнеше жай немесе күрделі заттар

:

E) 10.

8

г

:

40% B) 12% C) 48% D) 56% E) 60%

Оттек жай зат туралы тұжырымдама

оттек күкірт қышқылының құрамына кіреді

оттектің валеттілігі тұрақты екі

құрамында оттек бар бинарлы қосылыс — оксид

оттек ауаның құрамына кіреді

Негіздік оксид

иіс газы

E) мырыш оксиді

:

су + жер сілтілік металл

E) табиғи газдан

Оттексіз қышқыл

A) күкірт қышқылы B) азот қышқылы C) көмір қышқылы D) тұз қышқылы E)кремний қышқылы

11. Орта тұз

4

:

барий оксиді

23 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

:

6 C) 7 D) 2 E) 3

:

) фосфор.

3

:

А) 3 B) 11 С) 9 D) 12 E) 15

:

ызыл сары

барий хлоридімен әрекеттескенде

тұңбаның зат мөлшері

) 2 моль

2

й сульфаты

сәйкес келетін формула

4

:

Коагуляция

24. Аммиактың сутек бойынша тығыздығы

) 15,5

оттектің көлемі:

А) 11,2 л В) 22,4 л С) 12,6 л Д) 14,6 л Е) 16,8 л

Е) 7,2 г

бромның массасы:

А) 32 г В) 20 г С) 48 г Д) 16 г Е) 30 г

500 л пентанды дегидрлегенде алынған циклопентанды жағуға жұмсалған оттектің (қ.ж.) көлемі:

А) 3360 л В) 3270 л С) 3460 л Д) 3750 л Е) 3520 л

2,5 г натриймен 2,3 г этил спиртіне әсер еткенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі:

А) 0,85 мл В) 5,6 м л С) 560 мл Д) 0,65 мл Е) 0,5 мл

сірке қышқылының массасы:

А) 44 г В) 40 г С) 60 г Д) 88 г Е) 30 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жатпайды

Хлор

26. Металл

) Бор

й атомының электрондық формуласы

1

3

B) NaOH, HCl

E) S, HCl

5 моль.

2

өзгерістер тізбегіндегі Х заты

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нұсқа

1. Қоспа

мыс B) темір C) натрий сульфаты

мұнай E) күкірт қышқылы

реакциясына түседі

бір жай және бір күрделі зат

бірнеше жай заттар

екі күрделі зат

2O

қосындысы

A) 3 B) 4 C) 7 D) 5 E) 11

ттілігі

бір B) екі C) үш D) төрт E) алты

г

) көміртектің массалық үлесі

40% B) 12% C) 48% D) 56% E) 60%

Оттектің физикалық қасиеті

оттек ауадан жеңіл

оттек өткір иісті

оттек ауадан ауыр

8. Амфотерлі (екідайлы) оксид

C) германий оксиді

й оксиді

жататын тұжырымдама

оттекпен қоспасы қопарылғыш

судың құрамына кіреді

тотықсыздандырады

қышқыл

Е) тұз қышқылы

тұз

4

4

әрекеттеседі

мыс

E) калий

нейтрон саны

саны

E) 2

қосылысы бар зат

B) натрий бромиді

E) сутек

3 болатын қосылыс

3

Бейэлектролит

4

=

реакцияның толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің косындысы

E) 17

түсі

) қызыл сары

:

) 2 моль

4

заты

E) кальций сульфаты

физикалық қасиеттеріне жатпайды

ауадан ауыр

балқу және қайнау температуралары төмен

әрекеттеспейді

мен

магний оксидімен

Күкірт (IV) оксидінің сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы

E) 32

% болатын 42,8 г анилин алынғанда жұмсалатын нитробензолдың массасы:

А) 58,8 г В) 57 г С) 61,5 г Д) 56,8 г Е) 57,8 г

спиртін толық жаққанда түзілетіндей газ алу үшін спирттік ашитын глюкозаның массасы:

г

27. Нитрлеу реакциясы кезінде 78 г бензолдан 98,4 г нитробензол алынды. Нитробензолдың шығымы (%):

А) 40 В) 70 С) 80 Д) 50 Е) 60

Қөмірсутектің молекулалық формуласы:

ОН

Іс жүзінде жүруі мүмкін реакция:

0,8 моль пропан қышқылы 0,8 моль натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі:

А) 89,6 л В) 11,2 л С) 5,6 л Д) 44,8 л Е) 22,4 л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ең күшті тотықтырғыш

од

26. Металдық қасиеті басым элемент

Ba

20, 20, 20

40, 20, 20,

2

коэффициенттердің қосындысы

E) 14

1 моль

өзгерістер тізбегіндегі Х заты

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НҰСҚА

 

азот қышқылы

2. Қосылу реакция нәтижесінде түзіледі

бір күрделі зат

бірнеше күрделі зат

2

6.

.

кальций карбонатының зат мөлшері

E) 100 моль.

кальцийдің массалық үлесі

E) 60%

:

калий перманганатын айыру

электр тоғының әсерінен суды айыру

сұйық ауаны айдау

Қышқылдық оксидтерге жатпайды

C) азот (I) оксиді

күкіртті газ.

9. Сутек әрекеттеседі

B) қышқылдық оксидтермен

E) белсенді металдармен

10. Қышқыл қалдығының валенттігі бір болатын қышқыл

фосфор қышқылы

Негіздік тұз

4

4

12. Сумен әрекеттескенде түзеді сілті және сутек

мыс

саны

A) 24 B) 23 C) 22 D) 19 E) 17

элемент

ргон

:

темір

ы

+1 болатын элемент

алюминий

үрдіс

2+

3-

дысы

E) 15

19. Натрий гидроксидінің ерітіндісінде метилоранждың түсі

қызыл сары

күкірт қышқылы әрекеттескенде түзілетін газдың көлемі

224 л

21. Күкірт қышқылының ерітіндісі әрекеттеседі

D) тұз қышқылымен

газымен

22. Аммиак әрекеттеседі

B) натрий гидроксидімен

сутекпен

23. Көміртек (IV) және (II) оксидтеріндегі химиялық байланыс

ковалентті полюссіз

сутектік

24. Азот (IV) оксидінің сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы

) 32

25. Құмырсқа қышқылын зертханада алу әдісі:

А) Көміртегі және сутегіден

В) Көміртегі (ІІ) оксиді мен су буынан

С) Формиат және концентрлі күкірт қышқылынан

) оксиді және судан

Е) Көміртегі (ІІ) оксиді мен натрий гидроксидінен

Тетрахлорметанның массасы:

А) 55 г В) 58 г С) 50,5 г Д) 53,9 г Е) 57,5 г

Көмірсутек буының ауа бойынша тығыздығы 1,862, көмірсутектің формуласы. Көмірсутектің массалық үлесі 88,9 % болса, онда оның формуласы:

4

болса, 200 г глюкозадан алынатын сүт қышқылының массасы:

жұп:

А) пурин мен пиримидин негіздері арасында түзіледі

В) тимин мен урацил арасында түзіледі

С) ДНҚ мен РНҚ арасында түзіледі

Д) амин қышқылдары мен нуклеин қышқылдары арасында түзіледі

Е) сұйық пен газ арасында түзіледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлорды лабораторияда алу әдісінің реакциясы

O →

байланысы бар зат

A) күкіртсутек B) калий хлориді

C) алюминий D) темір (П) сульфаты E) оттек

27. Кальцийдің болуы мүмкін тотығу дәрежелері

А) 0, +1 B) +2, -2 C) 0, +2 D) +3 E)+4

O

теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы

А) 8 B) 10 С) 12 D) 4 E) 11

оттегінде жанатын кальцийдің массасы

.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нұсқа

 

алмаз

мүмкін

екі күрделі зат

бірнеше жай зат.

бірнеше күрделі зат

+ Pb

теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы

E) 9

үш болатын қосылыс

E) CuO.

күкірт диоксидінің зат мөлшері

0,1 моль

6. Күкірт (IV) оксидіндегі оттектің массалық үлесі

60%

7. Оттекті лабораторияда алу әдісі

алюминий оксидін айыру

кальций оксидін айыру.

8. Тұз түзбейтін оксид

3

Реакция нәтижесінде сутек бөлінеді

тұз қышқылының ерітіндісі + мыс

иодсутек қышқылы ерітіндісі+ мырыш

күкірт қышқылының ерітіндісі + күміс

күкірт қышқылының ерітіндісі + мырыш оксиді

магний.

Қышқыл қалдығының валенттігі -2

қышқылы

E) фторсутек қышқылы

тің аталуы

B) натрий гидросульфаты

ы

натрий сульфиті

Сумен әрекеттескерде гидроксид түзбейді

темір

негіз

мырыш гидроксиді

й гидроксиді

й гидроксиді

-деңгейшедегі электрондардың максималды саны

E) 18.

басым төртінші периодтағы элемент

Германий.

Иондық байланысы бар қосылыс

B) мырыш оксиді

E) азотты қышқыл

+2 тотығу дәрежесі болмайтын элемент

сутек

диссоциацияланғанда түзіледі

3-

+

=

7

20. Күкірт қышқылының ерітіндісінде метилоранждың түсі

) қызыл сары

күкірт қышқылы әрекеттескенде бөлініп шығатын сутектің көлемі

67,2 л

22. Күкірт қышқылының орта тұздарының аталуы

C) сульфиттер

E) гидросульфаттар

Аммиак әрекеттеспейді

C) сумен

E) барий гидроксидімен

24. Галогендердің ядро заряды өсуімен жай заттардың агрегаттық күйінің өзгеруін көрсететін сызбанұсқа

сұйықтық

→ қатты зат

→ қатты зат

→газ→ газ → қатты зат → қатты зат

→ сұйықытық → қатты зат

4

изомерлерінің саны:

5

239

29. Егер шығымы 75% болса, онда 18г глюкозаны тотықтырганда түзілетін күмістің массасы:

14,2

30. Құрамы 40% метан, 60% этаннан тұратын 10л газ қоспасын жағуға жұмсалатын (қ.ж) оттектің көлемі:

л

 

 

 

 

 

=

реакция теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы

) 6 D) 7 E) 8

оксидімен әрекеттеседі

O

O

теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы

D)16 E) 17

28. 5 моль кальцийді тотықтыру үшін қажет оттектін көлемі (қ.ж.)

.

4

өзгерістер тізбегіндегі А заты

А) ортофосфор қышқылы B) калий гидроксиді

C) калий оксид D) метафосфор қышқылы E) фосфор

болатын элемент

A) барий B) көміртек C)азот D) фосфор E) хлор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 нұсқа

 

1. Физикалық құбылыс

C) сүттің ашуы

жапырақтардың шіруі

2. Айырылу реакциясына түседі

бірнеше жай зат

екі жай зат

E) 9

4. Үш валентті элемент оксидтерінің қатары

.

.

ийдегі атом саны

.

.

күкірттің массалық үлесі

60%

Ауа – ол

тек жай заттардың қоспасы

жай және күрделі заттардың қоспасы

тек күрделі заттардың қоспасы

оттектектен ғана тұрады

тек оттек пен азоттың қоспасы

8. Сумен әрекеттеспейді

B) фосфор (У) оксиді

барий оксиді

сала

экологиялық таза отын ретінде

металдарды оксидтерінен тотықсыздандыру

таза заттарды тотықтыру

тұз

– темір (П) нитриті

NaCl – натрий хлориді

ZnS – мырыш сульфиді

11. Реакция нәтижесінде су түзіледі

алюминий гидроксидінің айырылуы

азот пен сутектің әрекеттесуі

күкірттің жануы

E) 18.

басым элемент

й

Элементтердің электртерістігі артатын қатар

C) O-N-C-B

E) Cr-Se-Mo-Te

Тотықтырғыштардың арасындағы тотықсыздандырғыш

-2

аниондарына сапалық реактив

E) KOH

=

E) 14

18. Натрий гидроксидінің ерітіндісінде лакмус қағазының түсі

) қызыл сары

) 2,5

Күкірт қышқылының қышқылдық тұздарының аталуы

тер

D) гидросульфидтер

гидросульфаттар

21. Аммиактың физикалық қасиеттеріне жатпайды

B) өткір иісті газ

түссіз

22. Көміртек (IV) оксидін анықтауға қолданылатын ерітінді

мыс (П) сульфаты

кальций гидроксиді

аммоний гидроксиді

9 E) 14

Хлормен әрекеттеспейді

E) NaOH

25. Екі сатыдан кейін фенол алуға болатын зат:

циклогексан

Ерітіндіде бірге бола алатын заттар жұбы

, KOH

2

. Өзгерістер нәтижесінде алынатын «А» өнімінің аталуы:

O

А.

Құмырсқа қышқылы

Қоспадағы метанның көлемдік үлесі(%)

3,84

көлемі

1,12л

массасы

270г

Ерітіндіде бірге бола алатын заттар жұбы

, KOH

2

әрекеттеседі

2

27.Амфотерность алюминия проявляется при взаимодействии с

) NaOH, KOH B) NaOH, HCl

O, CaO

хлорсутек газын алу үшін қажет сутектің көлемі

.

Өзгерістер тізбегіндегі Х заты

 

3

ұшқыш сутекті қосылыс түзеді

E) азот

 

6 нұсқа

 

Химиялық құбылысқа жатпайды

A) көмірдің жануы B) судың қатуы

C) судың электр тоғының әсерінен айырылуы

D) жұмыртқаның шіруі

E) нанның бетіндегі қоңыр түсті қыртыстың пайда болуы

2. Қосылу реакциясының теңдеуі

2

2

2

2

реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

4. Элементтердің валенттігі 2 болатын оксидтер қатары

.

O.

E) CaO, NO, MgO

5. 0,1 моль көмірқышқыл газының мөлшеріндегі молекула саны

.

.

оттектің массалық үлесі

A)40% B) 12% C) 48% D) 50% E) 60%

Оттектің аллотропиялық түрөзегістерінің саны

) 3 D) 4 E) 5

8. Оксиді (қ.ж.) сутекпен әрекеттеседі

A) алюминийдің B) мыстың C) күмістің

қорғасынның

Нәтижесінде қышқыл түзіледі

A) негіз + қышқылдық оксид

B) негіздік оксид + қышқылдық оксид

C) қышқылдық оксид + су

D) тұз + негіз

тұз + тұз

Реакция теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

) 4. D) 7. E) 6.

Берілген температурада зат одан әрі ерімейтін болса, ерітінді

қанықпаған

күшті концентрленген

Стронций

-элемент

-элемент

13. Бейметалдық қасиеті ең басым элемент

A) оттек B) күкіртт C) селенд D) теллур

E) полоний

14. Иондық кристалл торы бар зат

A) алмаз B) су C) ас тұзы

ммиак

15. Тотықтырғыш болатын бөлшек

+5

катиондарын анықтайтын реактив

Cl

 

 

=

реакцияның қысқартылған иондық теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы

А) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

18. Азот қышқылының ерітіндісінде метилоранждың түсі

) қызыл сары

(н.у.) оттегінде жанғанда түзілетін газдың массасы

38 г

Күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесетін заттар жұбы

A) мырыш және көміртек (IV) оксиді

магний және кальций оксиді

C) мырыш гидроксиді және тұз қышқылы

калий карбонаты және азот

E) мыс (П) оксиді және күміс

21. Аммиак

A) өткір иісті газ

B) лакмус кағазын қызартады

C) метилоранжды қызартады

D) фенофлталеиннің түсін өзгертпейді

әктә суды лайландырады

A) CaO + C→

+ HCl→

болса, оның молярлық массасы (г/моль)

А) 29 B) 58 C) 28 D) 9 E) 14

мүмкіндік беретін ион

+

Ерітіндіде бірге бола алатын заттар жұбы

3

әрекеттеспейді

4

Алюминийдің физикалық қасиеттеріне

күмісше жылтыраған

)

жылуды нашар өткізеді

өте иілімді

электр тоғыг өткізеді

28. Тұз қышқылынан 11,2л сутекті ығыстырып шығаруға қажет мырыштың массасы

5 г

Өзгерістер тізбегіндегі Б заты

Б

E) CaO

болатын элемен

осфор

 

 

 

нұсқа

 

Сутектің үш молекуласын көрсетеді

.

Айырылу реакциясы

2

2

+ Cu

2

4

теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Элементтердің валенттігі 1 болатын оксидтердің қатары

3

O.

3

) 1, 5 моль.

сульфатындағы оттектің массалық үлесі

A)40% B) 12% C) 48% D) 50% E) 40%

Оттек химиялық элемент туралы тұжырым

балықтар суда еріген оттекпен тыныс алады

B) оттек жануды қолдайды

C) ауадағы оттектің көлемдік үлесі 21%

оттек ауадан ауыр

озон оттектен тұрады

8. Күкірт диокиді сумен әректтескенде түзіледі

A) күкірт триоксиді B) күкіртті қышқыл

C) күкірт қышқылы D) күкіртсутек қышқылы

күкірт

9. Қышқыл қалдығының валенттігі екі болмайтын қышқыл

A) күкіртсутек қышқылы B) күкіртті қышқыл

C) күкірт қышқылы D) көмір қышқылы E) тұз қышқылы

реакция теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы

) 12. D) 10. E) 9.

. Сілтілерге жатады

A) мырыш идроксиді B) натрий гидроксиді

C) темір (II) гидроксиді D) темір (III) гидроксиді E) мыс (П) гидроксиді

сы

2

4

5

Натрийден хлорға дейін атом радиусы

артады

кемиді

өзгермейді

14. Иондық кристал торын түзбейді

A) күкірт қышқылы B) мыс (П) сульфаты

калий нитраты

магний хлориді

Тотықсыздану үрдісі

2

O

электролит

2

=

реакцияның толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

А) 3 B) 11 C) 17 D) 12 E) 14

S) әрекеттескенде күкіртсутек газын бөліп шығарады

2

күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы

) 84

20. Аяғына дейін жүретін реакция

A) натрий сульфаты + тұз қышқылы

натрий сульфаты

күкірт қышқылы

й нитраты

күкірт қышқылы

21. Концентрлі азот қышқылының физикалық қасиеті емес

түтіндегіш сұйықтық

суда нашар ериді

C) сары түсті

D) тұншықтырғыш зат

E) иісті зат

22. Көмір қышқылымен әрекеттеседі

A) күкірт қышқылы B) кремний оксиді

й гидроксиді

мыс

23. Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 13 болса, газдың молярлық массасы

E) 14

Галогендердің электртерістігі артатын қатар

F

Ерітіндіде бірге бола алмайтын заттар жұбы

3

O, CuO

Кальциймен әрекеттеседі

E) NaCl

Алюминийдің периодтық жүйедегі орны

А

А

A

.мырыш ығыстырып шығаратын сутектің көлемі (қ.ж.)

.

Өзгерістер тізбегіндегі Б заты

CaO

2

формуласына сәйкес келетін ұшқыш сутекті қосылыс түзетін

E) C

 

 

 

нұсқа

Оттектің бес атомы

Орын басу реакциясы

2

Cu

2

2

O

3

реакция теңдеунің оң жағындағы барлық коэффициенттердің қосындысы

A)3 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

5

тің алатын көлемі (қ.ж.)

32 л

) темірдің массалық үлесі

) 60%

Тотығу процесі емес

A) магнийдің жануы B) метанның жарылуы

темірді тот басуы

D) электр тоғының әсерінен судың айырылуы

май шамының жануы

сумен әрекеттескенде түзілетін өнім

A) азотты қышқыл B) аммоний нитраты

азот қышқылы

Е) аммоний нитриті

Суда ерімейтін қышқыл

қышқылы

C) кремний қышқылы D) күкірт қышқылы E) күкіртті қышқыл

О

реакция теңдеуінде тұз формуласының алдындағы коэффициент

E) 7

11. Сілті түзіледі

A) белсенді металл + су

металл + қышқыл

металл+ тұз

мыс (П) оксиді + су

негіз + тұз

E) 22

Негізгі топша элементі

убидий.

алтын

Молекулалық кристалл торы бар зат

мырыш гидроксиді

хлорсутек

Азот тотықсыздандырғыш болатын үрдіс

3

3

электролит

3

+ KOH=

реакцияның толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

А) 3 B) 11 C) 9 D) 12 E) 14

 

) әрекеттескенде күкіртті газ түзеді

2

тұз қышқылымен әрекеттескенде бөлінетін сутектің көлемі (қ.ж.)

44,8 л

Күкірт қышқылының ерітіндісі әрекеттеспейді

A) магниймен B) мырыш оксидімен C) натрий гидроксидімен D) азот (IV) оксидімен

й карбонатымен

21. Азот қышқылымен әрекеттеседі

A) алтын B) көміртек (IV) оксиді

оксиді

калий сульфаты

22. Реакция өнімі – иісті газ

A) кальций карбонатының ыдырауы

B) метанның жануы

C) қызған көмір арқылы су буын үрлеу

бордың тұз қышқылымен әрекеттесуі

фосфордың жануы

23. Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 17 болса, газдың молярлық массасы (г/моль)

А) 29 B) 58 C) 34 D) 9 E) 14

реакцияда хлордың тотығу дәрежесі

өзгермейді

дейін артады

дейін артады

дейін кемиді

дейін артады

Ең қиын балқитын металл

ольфрам

темір

26. Судың ауқытша кермектігін түзетін тұз

Алюминийдің болуы мүмкін тотығу дәрежелері

А) 0, +3, -3 B) –3, 0, +5 C) 0, +3 D) 0, -3

) 0, +2

сутек жанғанда түзілетін судың массасы

)14г

. CaO

өзгерістер тізбегіндегі Y заты

Оттектің ауадағы көлемдік үлесі

E) 22%

 

9 нұсқа

1. Молярлық массасы ең кіші оксид

A) рубидий оксиді B) калий оксиді C) литий оксиді D) цезий оксиді E) кальций оксиді

2. Алмасу реакциясы

2

2

2

O

2

+ Pb

реакция теңдеуінің сол жақтағы коэффициенттердің қосындысы

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

қосылыстардағы күкірттің валенттіліктері

A) 2 және 3 B) 3 және 4 C) 6 және 2 D) 3 және 6 E) 2 және 5

(қ.ж.) сәйкес келетін зат мөлшері

) 0,005 моль.

) магнийдің массалық үлесі

E) 60%

7. Таза ауада көлемдік үлесі ең жоғары газ

A) оттек B) азота C) көмірқышқыл газы

й

8. Өзара әрекеттеседі

.

мыс (П) оксиді және калий оксиді

оксиді

D) мырыш оксиді және күкірт (IV) оксиді

E) азот (II) оксиді және азот (IV) оксиді

9. Бірнегізді қышқыл

4

=

реакцияның өнімі

й сульфиді

й гидросульфиді

E) калий гидросульфаты

11. Қыздырғанда ыдырайды

3

анионындағы электрон саны равно

A) 16 B) 18 C) 32 D) 34 E) 28

13. Қосымша топша элементі

мырыш

алий.

14. Атомдық кристалл торы бар заттар қатары

күкіртсутек

мырыш, су

лмаз, кремний, бор.

сутек, фторсутек, иісті газ

лмаз, фосфор, азот.

тотықтырғыштың алдындағы коэффициент

A) 1 B) 5 C) 2 D) 3 E) 4

16 . Натрий сульфаты диссоциацияланғанда түзілетін катиондар саны

) 4

=

толық иондық теңдеудегі коэффициенттердің қосындысы

C) 9

E) 18

2

сумен әрекеттескенде бөлініп шығатын сутектің массасы

2,5 г

20. Күкірт қышқылымен бейтараптану реакциясына түседі

E) CaO

3

3

болса, газдың молярлық массасы (г/моль)

E) 14

24. Тұз қышқылымен әрекеттеспейтін металл

Fe

25. Ауадағы оттекпен тотықпайды

Al

26. Судың тұрақты кермектігінің себепшісі

3

) 10, 14, 10

оттекте жанатын сутектің көлемі (қ.ж )

л

өзгерістер тізбегіндегі Y заты

болатын элемент

күкірт

 

 

 

 

 

10 — нұсқа

Молярлық массасы ең кіші оксид

A) магний оксиді B) кальций оксиді C) стронций оксиді D) барий оксиді E) цезий оксиді

Орынбасу реакциясы

O

+ Cu

2

2

O

реакция өнімдерінің алдындағы

коэффициенттердің қосындысы

A) 3 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

және CO қосылыстардағы көміртектің валенттігі

A).2 және 3 B) 4 және 2 C) 3 және 5 D) 3 және 6 E). 2 және 5

азот молекулаларының алатын көлемі (қ.ж.)

24 л

) оттектің массалық үлесі

E) 60%

Жай заттың тотығуы

2

2

2

O

2

Өзара әрекеттеспейді

оксиді

натрий оксиді

оксиді

D хлор (VII) оксиді және күкірт (VI) оксиді

й оксиді және су

қышқыл + негіздік оксид реакциясының өнімдері

A) тұз және сутек B) тұз және су C) тұз

негіз және су

10. Мырыш хлоридінен мырышты ығыстырып шығаратын металл

A) темір B) никель C) қорғасын D) мыс E) магний

11. Тұз ерітінділерімен әрекеттеседі

A) натрий гидроксиді B) мыс (I) гидроксиді

C) темір (III) гидроксиді D) мыс (II) гидроксиді

гидроксиді

12. 3 р – деңгейшені толтыратын элементтің реттк нөмірі

E) 11

A) фосфор B) бор C) көміртек

мырыш

Молекулалық кристалл торы бар заттардың қатары

мырыш, су

B) сутек, фторсутек, иісті газ

C) алмаз, фосфор, азот

лмаз, кремний, бор.

күкіртсутек

2

реакция теңдеуінде тотықтырғыштың алдындағы коэффициент

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16. Алюминий хлориді диссоциацияланғанда түзілетін аниондар саны

) 5

=

реакцияның толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

А) 3 B) 11 C) 9 D) 12 E) 13

–мен ақ тұңба түзеді

3

оттек әрекеттескенде түзілетін көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж.)

33,6 л

Күкірт (VI) оксидімен әрекеттеседі

3

21. Фосфордың төменгі тотығу дәрежесін көрсететін қосылыс

P

өзгерістер тізбегіндегі Х заты

3

Көмірқышқыл газының сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы

D) 14 E) 44

болса, газдың молярлық массасы (г/моль)

А) 29 B) 56 C) 4 D) 9 E) 14

25. Тұз қышқылымен әрекеттеспейді

3

Табиғатта кең таралған элемент

A) Cr B) Al C) Co D) Ni E) Re

Судың уақытша кермектігін жою әдісі

2

4

Алюминий атомының электрондық формуласы

2

1

1

1

3

кислороде

) 44г

Х

өзгерістер тізбегіндегі А заты

2

 

 

11

ай зат

күкірт сутек

судың массасы қандай

) 108г Е) 9г

А+В=С

бейтараптану

Оттектін ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы

) 1,1 Е) 2,5

Екідайлы(амфотерлі) оксид

5

түзілетін реакция өнімін көрсет

2

4

2

) 94 Е) 106

Қалыпты жағдайда су топтағы барлық заттармен әрекеттеседі

2

барлық коэффициенттердің қосындысы тең

) 7 Е) 4

) 34% Е) 57,5%

Мына өзгерісте

4

х элементі болуы мүмкін

3

2,8,5 сандар қатарына электрондардың энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін атом

S

қорғасын атомындағы протондар

саны

) 289 Е) 307

Бейметалдық қасиеті өте анық байкалады

Pb

Атомның электрондық деңгейлер санын

анықтайды

атомдық массасы бойынша

Молекуласындағы ковалентті полюсті байланыс

4

Реакциядағы тотықтырғыш алдындағы коэффициент

) 4 Е) 5

Әлсіз электролит

2

Кальций хлориді мен күміс нитратының әрекетесуінің толық иондық теңдеундегі барлық коэфициенттер қосындысы

) 9 Е) 12

Бейметал

Ca

5 моль хлордың(қ.ж) көлемі

) 100л Е) 44,8л

Массасы 6,5г мырыш пен 6,4г күкірт әрекеттескенде түзілетін мырыш сульфидінің массасы

) 9,7г Е) 8,1г

3

топта,негізгі топшадағы элементтің жоғары оксидінің формуласы

5

Кремний атомының электрондық формуласы

1

2

Қатарда металдар металдық қассиеттері өсу реті бойынша орналасқан

) Na, Mg, Al D) Cs, Rb, K

) Ba, Mg, Be

калидін алдындағы коэффициент

А) 1 В) 2 С) 3 D) 4 Е) 5

әрекеттесуіне сәйкес келеді

а

а

а

а

а

Массасы 75г алюминий сульфиді түзілу үшін жұмсалатың алюминийдің массасы

) 27г Е) 13г

12

Күрделі зат

күкірт

) аммиак Е) фосфор

көмірқышықыл газының массасы

) 88г Е) 22г

і

алмасу

гидраттану

9г суды айырылу ракциясы нәтижесінде түзілген оттектін (қ.ж) көлемі

) 22,4л

Е) 16,8л

Негізгі оксид

3

5

Қыздырғанда сутек топтағы барлық заттармен әрекетеседі

2

2

Бірнегізді оттексіз қышқылдың формуласы

S

й сульфатының салыстырмалы молекулалық массасы

Судың қасиеті

Сқайнайды

10. Мырыш пен судың әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициент қосындысы

А) 3 В) 8 С) 4 D) 6 Е) 5

Массасы 8г мыс (ІІ) сульфаты натрий гидроксидімен реакцияға түседі.Реакцияға қажетті натрий гидроксидінің массасы

) 4г Е) 10г

Өзгерістегі Х затының формуласы

3

3

2,8,7 сандар қатарына электрондардың энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін атом

S

қорғасын атом ядросындағы нейтрон саны

) 289 Е) 307

Айқын металдық қасиеттері

Pb

Атомдағы электрон саны анықталады

)топ нөмірімен

период нөмірімен

атомдық массасымен

адағы ковалентті полюссіз байланыс

коэффициент

) 4 Е) 5

электролит

2

Калий хлориді мен күміс нитратының әрекетесуінің қысқартылған иондық теңдеундегі барлық коэффициенттер қосындысы

) 3 Е) 12

Бейметал

дың (қ.ж) көлемі

) 100л Е) 44,8л

күкірті қыздырғанда түзілген мырыш сульфидінің массасы

Қосылыстағы азоттың қате анықталған тотығу дәрежесі

3

3

теңдеуідегі фосфор алдындағы коэффициент

) 4 Е) 5

Көміртек атомының электрондық формуласы

2

2

2

Қатарда металдар металдық қассиеттері кему реті бойынша орналасқан

) Ca, Sr, Ba

) Al, Mg, Na D) Al, Ga, In

Ba

заттарының формуласы

+ y

4

2

4

2

S

3

кезінде тұнба түзе жүреді

а

а

а

а

а

Алюминий қорғау қабықшамен жамылған .Қоғау қабықшаның құрамы

3

 

 

13

і қоспа

ауа

және су D)сүт

Е) темір және күкірт

яның белгісі

балқұу

С)қату D)иістін пайда болуы

Е)қайнау

типі

алмасу

дегидраттану

Оттекті айыру арқылы алуға болмайды

HgO

3

оксид

CaO

O

) 0,0125 моль Е) 0,25 моль

4

S

Магний нитратының салыстырмалы молекулалық массасы

) 174 Е) 106

Судың қасиетіне тән емес

қатады

С) электр тогын жақсы өткізеді

Сқайнайды

Кальций мен су әрекетесуінің молекулалық теңдеундегі барлық коэффициенттер қосындысы

А) 3 В) 8 С) 4 D) 6 Е) 5

Массасы 16г мыс (ІІ) сульфаты калий гидроксидімен реакцияға түседі.Реакцияға қажетті натрий гидроксидінің массасы

) 22,4г Е) 11,2г

Х

3

2,8,3 сандар қатарына электрондардың энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін атом

S

мыс атом ядросындағы нейтрон саны

) 39 Е) 35

Айқын бейметалдық қасиеттерін көрсетеді

Po

Атомдағы протон саны анықталады

   

қатар нөмірімен

атомдық массасымен

дық байланыс

5

) +4 Е) -4

лектролит

3

қысқартылған иондық теңдеу заттардың әрекеттесуіне сәйкес келеді

а

а

а

а

а

бейметалға сәйкес келеді

1

2

1

3

2

молекула саны

23

22

23 Күкірт (IV)оксидіндегі күкірттін массалық үлесі

) 80%Е) 65%

асы

Е) 5,5

4

көміртек

Е) фосфор

Көмірдің толық жану реакциясында барлық коэффициенттер қосындысы

) 6 Е) 7

Тек металдар орналасқан қатар

Ba

) Be, H, B

) Fr

сызбанұсқаға сәйкес келетін реакция теңдеуі

2

+ 2NaCL

3

2

2

Массасы 5,4г алюминий жанғанда түзілетін алюминий оксидінің массасы

) 15г Е) 6,1г

 

 

4

Химиялық теңдеуі

күкірттін жануы

сымның майысқақтығы

қосылыстардағы күкірттін валенттілігі

III

реакция типі

аттану

4.3моль оттекпен әрекеттесу үшін қажетті кальцийдің массасы

) 120г Е) 80г

Қатардағы

қышқылдық,негіздік,екідайлы

3

Сутек жай зат ретінде айтылған

орналасқан

Екінегізді оттекті қышқылдың формуласы

4

S

S

) 3,5 моль Е) 1,5 моль

.Су қатардағы барлық заттармен әрекеттеседі

FeO

, Na

15,2г темір(ІІ) сульфатымен әрекеттесу үшін

қажетті натрий гидроксидінің массасы

) 4г Е) 14,2г

формуласы

FeO

2

2,8,2 сандар қатарына электрондардың энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін атом

Si

бром атом ядросындағы нейтрон саны

) 80 Е) 35

й атомының сыртқы деңгейіндегі

электрон саны

) 8 Е) 6

Атомдағы нейтрондар саны формуламен

анықталады

υ

n

Қатардағы иондық байланысы бар заттар

, NaBr

, KF

Калий сульфитіндегі күкірттін тотығу дәрежесі

Е) -4

Екі сатыда диссоциацияланады

4

3

қысқартылған иондық теңдеу заттардың әрекеттесуіне сәйкес келеді

а

а

а

а

а

бейметалға сәйкес келеді

2

1

молекула саны

23

22

оксидіндегі күкірттін

массалық үлесі

) 80% Е) 65%

асы

Е) 5,5г

затының формуласы

+O2 +3H2O

4

5

26. CO-иіс газының жану реакциясында барлық коэффициенттер қосындысы

) 6 Е) 7

Негізгі топша металдары орналасқан қатары

Ba

) Al, Mg, Pb D) Cs, Ba, V

) Be, Hg, Fe

сызбанұсқаға сәйкес келетін реакция теңдеуі

2

+ 2NaCL

2

2

+ 2NaCL

саны

) 15 Е) 27

 

 

 

 

 

 

 

а 15

Химиялық теңдеуі

күкірттін балқуы

С)қанттың еруі D)судың айырылуы

Е) сымның майысқақтығы

қосылыстардағы азоттың

валенттілігі

VI

II

III

реакция типі

қосылу

орынбасу

Е) дегидраттану

2моль алюминиймен әрекеттесу үшін қажетті оттектін массасы

) 32г Е) 16г

Қатардағы қышқылдық,негіздік,екідайлы

CaO

3

Химиялық элемент ретінде айтылған

D)сутек түссіз газ Е) периодтық жүйеде сутек бірінші топта орналасқан

7. Үшнегізді оттекті қышқылдың формуласы

S

.Орта тұздың формуласы

D) CuOHCl

LiHS

судың зат мөлшері

) 3,5 моль Е) 1,5 моль

Су әрекеттеседі

2

9г темір (ІІ) нитратымен әрекеттесу үшін қажетті натрий гидроксидінің массасы

) 4г Е) 14,2г

формуласы

2

2,8,1 сандар қатарына электрондардың

энергетикалық деңгейлері сәйкес келетін

атом

Si

кремний атом ядросындағы нейтрон

саны

) 8 Е) 14

атомының сыртқы деңгейіндегі

электрон саны

) 7 Е) 6

Период номерімен анықталады

саны

саны

энергетикалық қабат

саны

17. Қатардағы ковалентті полюсті байланысы бар

заттар

2

2

Калий сульфатындағы күкірттін тотығу

дәрежесі

) +4 Е) +6

3

қысқартылған иондық теңдеу заттардың әрекеттесуіне сәйкес келеді

а

а

а

а

бейметалға сәйкес келеді

Si

молекула саны

23

Күкіртсутектін салыстырмалы молекулалық

массасы

) 64 Е) 68

Массасы 53,5г аммоний хлориді 74г кальций гидроксидімен әрекеттесу нәтижесіндегі түзілген аммиактың (қ.ж.) көлемі

Е) 33,6л

затының формуласы

O

Х

4

3

Метанның жану реакциясында барлық

O

) 6 Е) 7

Қосымша топша металдары орналасқан қатары

) Ca, Ag, Ba

) Al, Mg, Pb D) Fe, Mn, V

Fe

ионында электрон саны

) 8 Е) 15

) 222г Е) 184г

мен күкірт

) 4 и 2

Е) 2 и 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды (каз)

 

 

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

1

В

С

В

В

2

С

Д

D

D

3

В

А

С

A

4

Д

В

E

С

5

В

А

C

E

6

С

Д

В

В

7

В

В

Е

D

8

Е

Д

А

C

9

Д

Д

В

С

10

Д

С

Е

C

11

Е

Д

Е

А

12

А

Д

В

E

13

С

Д

А

В

14

А

В

Е

B

15

В

Е

A

В

16

С

А

А

B

17

Д

В

С

С

18

А

В

С

D

19

Д

С

D

D

20

Е

Д

D

E

21

В

Е

D

С

22

С

Е

C

D

23

Д

В

А

D

24

Д

А

В

В

25

С

В

Е

B

26

Е

Д

А

C

27

В

А

B

C

28

В

В

D

Е

29

Е

А

Е

C

30

Д

С

С

C

В

 

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Оставить комментарий

Ваш адрес эл.почты не будет опубликован, обязательные поля отмечены *